Cáp thép cẩu trục. là vật liệu dùng trong các thiết bị chuyên dụng, được ứng dụng với chức năng hỗ trợ các thao tác nâng hạ, di dời hàng hóa, giúp tiết kiệm sức người. Nhờ có loại cáp này là các hoạt động tại nhà  xưởng, kho hàng… được diễn ra nhanh chóng…